Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

heks
XXI wiek jest prosty. Nie ma miłości jest tylko seks. Nie ma żadnych związków są tylko nadzieje.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viaehh ehh
heks
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
Reposted fromsecondhand-serenade secondhand-serenade viaehh ehh
heks
My, ludzie, musimy iść do końca. Nawet wtedy, kiedy nas gonią i nikt nas nie kocha.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viapumpkinsoup pumpkinsoup
heks
6813 29b6 390
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viapunkahontaz punkahontaz
heks
Pracuj ciężko w ciszy, niech efekty robią hałas.
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viaimmuff immuff
heks
8463 af3d 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaimmuff immuff
heks
1486 889c 390
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viasatyra satyra
heks

May 23 2015

heks
Reposted fromoll oll viazuzka0 zuzka0
heks
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viazuzka0 zuzka0
heks
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viazuzka0 zuzka0
heks
2640 7a08 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viababyimdreamin babyimdreamin
heks
Może w maju, może w grudniu,
Może jutro popołudniu,
W każdym razie dzisiaj nie.
— jak się elegancko wymigać od życia w społeczeństwie
heks
Bóg nam robi kawał, żeby nie było za nudno, myśli sobie „Wszystko macie wporzo, więc dopierdolę wam ciągłe egzystencjalne lęki, żeby nie było, że macie raj na ziemi”
— Mirosław Nahacz
Reposted fromoutline outline viaPatij Patij
heks
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
Reposted fromLaColie LaColie viaPatij Patij
heks
     

Kayden’s first time experiencing rain (x)

My ovaries just exploded.

heks

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
heks
3060 5220
trochę bardzo
heks
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viaresort resort
heks
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viaresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl