Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

heks
5429 76db 390
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaresort resort
heks

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaimmuff immuff
heks
MIŁOŚĆ W NAJPEŁNIEJSZEJ SWEJ POSTACI JEST CIĄGIEM NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE ŚMIERCI I PONOWNYCH NARODZIN. Wychodzimy z jednej fazy, jednego aspektu miłości, by wkroczyć w kolejny. Namiętność przygasa i powraca. Ból przechodzi i znów się pojawia. Kochać znaczy wziąć w objęcia i jednocześnie przetrwać wiele końców i wiele początków – wszystkie w jednym związku dwojga osób.
— Clarissa Pinkola Estes
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

May 29 2015

heks

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
heks
Facet powinien mieć obrączkę 2 rozmiary za małą, niech mu się wpija w palec, niech czuje, że ma żonę
Reposted fromsziiiz sziiiz viacytaty cytaty

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viapunkahontaz punkahontaz
heks
1031 efd4 390
Reposted fromrol rol viaimmuff immuff
heks
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viaimmuff immuff
heks
7190 84f5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaimmuff immuff
heks
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaimmuff immuff
heks
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viasarkastyczna sarkastyczna
heks
5324 291a 390
heks
0094 06b6 390
Reposted fromsidestory sidestory viazapachsiana zapachsiana
heks
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viasarkastyczna sarkastyczna
heks
Twój stosunek do samej siebie, decyduje o tym, jak widzi Cię mężczyzna.
Reposted fromthesmajl thesmajl viasarkastyczna sarkastyczna
heks
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— znalezione
Reposted fromzyta zyta viasarkastyczna sarkastyczna
heks
2133 ad6d 390
Reposted fromBilet Bilet viasarkastyczna sarkastyczna
heks
4759 e425 390
Reposted fromrol rol viasarkastyczna sarkastyczna
heks
heks
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Reposted frommissmaya missmaya viaehh ehh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl