Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

heks
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viadobby dobby
heks
Reposted fromoll oll viadobby dobby
heks
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
heks
1326 1d97 390
Reposted fromnaciol naciol viahysterie hysterie
heks
2845 97cc 390
Reposted fromluksfer luksfer viasarkastyczna sarkastyczna
heks
heks
Kiedy jesteśmy dziećmi budujemy zamki z piasku. Budujemy je przez długie godziny. Później patrzymy na swoje budowlę i rozwalamy ją bez namysłu. Nie żałując.
Po prostu jako dzieci potrafimy się rozstawać. Cieszymy się tym co poprzedzało zniszczenie. Samym budowaniem. A później dzieci idą dalej. Budując kolejny zamek.
Kiedy stajemy się dorośli, tracimy tę umiejętność. 

— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
heks
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
heks
bardzo łatwo żyć tak jak chcą inni; bardzo trudno, zaś, ustalić, czego człowiek chce sam dla siebie.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
heks
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viadobby dobby
heks
Reposted fromoll oll viadobby dobby
heks
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
heks
1326 1d97 390
Reposted fromnaciol naciol viahysterie hysterie
heks
2845 97cc 390
Reposted fromluksfer luksfer viasarkastyczna sarkastyczna
heks
heks
Kiedy jesteśmy dziećmi budujemy zamki z piasku. Budujemy je przez długie godziny. Później patrzymy na swoje budowlę i rozwalamy ją bez namysłu. Nie żałując.
Po prostu jako dzieci potrafimy się rozstawać. Cieszymy się tym co poprzedzało zniszczenie. Samym budowaniem. A później dzieci idą dalej. Budując kolejny zamek.
Kiedy stajemy się dorośli, tracimy tę umiejętność. 

— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
heks
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
heks
2845 97cc 390
Reposted fromluksfer luksfer viasarkastyczna sarkastyczna
heks
heks
Kiedy jesteśmy dziećmi budujemy zamki z piasku. Budujemy je przez długie godziny. Później patrzymy na swoje budowlę i rozwalamy ją bez namysłu. Nie żałując.
Po prostu jako dzieci potrafimy się rozstawać. Cieszymy się tym co poprzedzało zniszczenie. Samym budowaniem. A później dzieci idą dalej. Budując kolejny zamek.
Kiedy stajemy się dorośli, tracimy tę umiejętność. 

— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl